2012. augusztus 1., szerda

Kötelezők és ajánlottak...


Kötelező olvasmányok
(10. osztály)AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMA

1.              Daniel Defoe: Robinson Crusoe
2.             Jonathan Swift: Gulliver utazásai
3.             Voltaire: Candide vagy az optimizmus
4.             Rousseau: Júlia vagy Új Héloïse                   /részletek/
5.             Goethe: Faust
6.             Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
7.             Schiller: Ármány és szerelem

A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA

8.             Besenyei György: Ágis tragédiája                /részletek/
9.             Kármán József: Fanni hagyományai             /részletek/
10.          Kazinczy Ferenc: Ortológusok és neológusok nálunk és más nemzeteknél     /részletek/
11.           Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója             /részletek/
12.          Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya vagyis a dámák diadala a Fársángon
13.          Fazekas Mihály: Ludas Matyi

LÍRA: Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Batsányi János, Virág Benedek

AZ EURÓPAI ROMANTIKA IRODALMA

14.          E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép
15.          Grimm mesék
16.          Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság
17.          Victor Hugo: A párizsi Notre Dame
18.          Victor Hugo: A nyomorultak
19.          Puskin: Anyegin

A REFORMKOR ÉS A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA

20.         Katona József: Bánk bán
21.          Kölcsey Ferenc: Országgyűlési napló            /részletek/
22.         Széchenyi István: Hitel; Világ; Stádium      /részletek/
23.         Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
24.         Vörösmarty Mihály: Zalán futása
25.         Eötvös József: A falu jegyzője
26.         Petőfi Sándor: János vitéz
27.         Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
28.         Petőfi Sándor: Az apostol
29.         Petőfi Sándor: Bolond Istók
30.         Arany János: Toldi-trilógia  (Toldi; Toldi szerelme; Toldi estéje)
31.          Arany János: Buda halála     („Csaba-trilógia”)
32.         Arany János: A nagyidai cigányok
33.         Arany János: Balladák (Ágnes asszony; Szondi két apródja; A walesi bárdok; Tengerihántás; Hídavatás; Vörös Rébék; Tetemrehívás; V. László; Mátyás anyja)
34.         Jókai Mór: Az arany ember

LÍRA: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János


Ajánlott irodalom       (10. osztály)

AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
1.              Daniel Defoe: Moll Flanders örömei és viszontagságai
2.             Rousseau: Emil vagy a nevelésről; Vallomások; Társadalmi szerződés /tanulmány/
3.             Montesquieu: Perzsa levelek; A törvények szelleme /értekezés/
4.             Kant: A tiszta ész kritikája          /részletek: alapfogalmak/
5.             Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei; Wilhelm Meister vándorévei
6.             Schiller: Don Carlos; Tell Vilmos; Walenstein; Stuart Maria; A haramiák
7.             Hölderlin: Empedoklész; Hüperión vagy a görögországi remete

A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
8.             Bessenyei György: Tariménes utazása
9.             Bessenyei György: A filozófus
10.           Bessenyei György: Hunyadi
11.            Bessenyei György: Buda tragédiája
12.           Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása

AZ EURÓPAI ROMANTIKA IRODALMA
13.           Hoffmann: Homokember; Diótörő és az egérkirály            /Hoffmann-mesék/
14.           Schelley: A megszabadított Prométheusz
15.           Heinrich von Kleist: Amphitryon
16.           Byron: Don Juan; Childe Harold zarándokútja
17.           Victor Hugo: Kilencvenhárom
18.           Puskin: A bahcsiszeráji szökőkút; A kaukázusi fogoly; Ruszlán és Ludmíla; A pikk dáma; Borisz Godunov
19.           Lermontov: Korunk hőse
20.          Hölderlin: Hüperion
21.           Novalis: Heinrich von Ofterdingen
22.          Emily Brontё: Üvöltő szelek
23.          Charlotte Brontё: Jane Eyre
24.          Walter Scott: Ivanhoe; Waverley; A fekete törpe

A REFORMKOR ÉS A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA
25.          Katona József: Jeruzsálem pusztulása
26.          Katona József: A rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között
27.          Katona József: Ziska
28.          Vörösmarty Mihály: A két szomszédvár
29.          Vörösmarty Mihály: Tündérvölgy
30.          Vörösmarty Mihály: A délsziget
31.           Vörösmarty Mihály: Cserhalom
32.          Vörösmarty Mihály: Eger
33.          Fáy András: A Bélteky-ház
34.          Jósika Miklós: Abafi
35.          Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya
36.          Kemény Zsigmond: Zord idő
37.          Kisfaludy Károly: Mohács
38.          Kisfaludy Károly: A kérők
39.          Kisfaludy Károly: A tatárok Magyarországon
40.          Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
41.           Dugonics András: Etelka
42.          Eötvös József: A karthausi
43.          Eötvös József: Magyarország 1514-ben
44.          Eötvös József: A nővérek
45.          Petőfi Sándor: Tigris és hiéna; A hóhér kötele
46.          Arany János: Az elveszett alkotmány
47.          Arany János: A rab gólya
48.          Arany János: Balladák
49.          Jókai Mór: Fekete gyémántok; A lőcsei fehér asszony; Egy magyar nábob; Kárpáthy Zoltán; A kőszívű ember fiai; Szerelem bolondjai; Szeretve mind a vérpadig; Eppur si mouve! – És mégis mozog a Föld!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése